top of page

Zomerkamp UPDATE                                                                                    17 juni 2020

We mogen weer op zomerkamp!

Van de speltakleiding ontvangen jullie extra informatie over hoe het kamp daadwerkelijk gehouden gaat worden. 

Bij het organiseren van de zomerkampen worden de regels uit het: "Protocol op Kamp" in acht genomen. De protocollen zijn in te lezen op:

https://www.wegaanopzomerkamp.nl/?utm_campaign=Coronavirus&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de speltakleiding of het bestuur.

=======================================================================================

                                                                                                                                                                                    Kampen, 7 mei 2020

 

 

Beste ouder/verzorger,

De corona-maatregelen geven ons weer wat ruimte en daarom hebben wij besloten dat wij vanaf maandag 11 mei 2020 onze opkomsten weer gaan opstarten. Hierdoor kunnen alle leden tot 18 jaar weer genieten van het Scouting spel. Om de opkomsten door te laten gaan, zijn door de vereniging een aantal maatregelen genomen om de de kans op een besmetting bij leden en leiding zo klein mogelijk te maken. Bij de maatregelen wordt zoveel mogelijk het advies van Scouting Nederland gevolgd. In deze brief geven wij u daarover uitleg en vragen wij uw medewerken.

 

Opkomsten
Alleen eigen leden zijn vanaf 11 mei weer welkom bij de opkomsten. In een later stadium zal bekeken worden of we weer vriendjes en vriendinnetjes toelaten. De opkomsten gaan plaatsvinden op de gebruikelijke dagen en tijdstippen en zullen plaatsvinden op ons eigen afgesloten terrein. In principe is er maar 1 speltak per dagdeel aanwezig, met uitzondering van de zaterdagochtend. De beide speltakken zullen dan elk een eigen deel van het terrein toegewezen krijgen en daarbij onderling geen contact hebben. De kans bestaat dat niet alle leiding bij de opkomsten aanwezig kan zijn, omdat zij door privé of werksituatie een te groot risico lopen om besmet te worden of een besmetting over te dragen.

 

Brengen en halen
Wij vragen u, om de leden zoveel mogelijke zelf naar de vereniging te laten komen. Lukt dat niet, dan kunnen de leden voor het hek afgezet worden. Van u wordt gevraagd om niet te blijven staan of te kijken tijdens de opkomst. Alle fietsen kunnen zoals gebruikelijk op het terrein geplaatst worden. De auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats 100 meter na ons clubgebouw. Bij het ophalen van de leden geleden dezelfde regels.

 

Hygiëne
Om alles in en rond het gebouw schoon te houden hebben we enkele maatregelen genomen. Zo ligt er extra vloeibare zeep en papieren handdoekjes bij de wc’s, gaat er maar 1 persoon het gebouw in om van de wc’s gebruik te maken en zullen na elke opkomst alle gebruikte materialen, kranen, deurklinken en wc’s worden schoongemaakt. Op deze manier is alles weer klaar om gebruikt te worden door de volgende speltak.
Wij willen de leden vragen eigen eten en drinken mee te nemen naar de opkomst en niet te trakteren. Op deze manier vind er zo min mogelijk contact plaats.

Overige data en zomerkamp
- De laatste opkomst van dit seizoen vindt plaats op 27 juni. Voor de Welpen meiden en jongens is dit de maandag en de donderdag ervoor.
- Over de zomerkampen kunnen wij helaas nog geen definitief besluit nemen. Mogelijk kunnen wij  hierover na 1 juni meer duidelijkheid geven. Eventueel wordt er gekeken naar een andere opzet van het zomerkamp.
- De eerste opkomsten vinden plaats vanaf 17 augustus.
- Het overvliegen dit jaar zal door de aantallen leden en ouders niet door gaan dit jaar. Dat betekend niet dat de leden bij de speltak blijven. Vanaf 31 augustus gaan de leden die over zouden vliegen, opkomsten draaien bij de nieuwe speltak. Voor deze leden zullen kijk-opkomsten georganiseerd worden. Meer info hierover volgt van de speltakleiding.

 

Tot slot
Als laatste vragen wij u te handelen naar de regels die de overheid stelt. Op deze manier helpt u ons om de leden weer een leuke opkomst te laten beleven. In de komende weken kunnen de maatregelen vanuit de overheid natuurlijk weer veranderen. Wij zullen dan met deze nieuwe maatregelen mee veranderen. Deze veranderingen gaan wij dan delen op onze social media kanalen en op onze website: www.martingasmangroep.nl

Heeft u na aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de speltak leiding of met het groepsbestuur.

Met vriendelijke groet,

 

Leiding en bestuur van de Martin Gasman Groep

 

NB.

In de bijlage een factsheet van Scouting Nederland voor extra uitleg.

 

bottom of page